Znanje kot vaša najboljša naložba v kriznih časih

Znanje kot vaša najboljša naložba v kriznih časih

V današnjih negotovih časih, ko se spopadamo z gospodarsko krizo, se mnogi trudijo najti načine, kako prebroditi te težke čase. Vsi iščemo rešitve, kako zapolniti finančne luknje in zagotoviti stabilnost za prihodnost. V tem kaosu pa pogosto pozabljamo na eno ključno stvar – znanje. Pri nas ne gre za cene, ampak za to, da učenec, dijak ali študent resnično zna. Naše poslanstvo je opremiti vas s spretnostmi in znanjem, ki ga lahko izkoristite v življenju, ne glede na okoliščine.

Zakaj brez pravilnega pisnega izražanja težko izdelaš šolo

Zakaj brez pravilnega pisnega izražanja težko izdelaš šolo

V sodobnem izobraževalnem sistemu je pisno izražanje ključnega pomena. Pisanje eseja je ena od osnovnih veščin, ki jih učenci, dijaki in študenti pridobijo in razvijajo skozi šolsko kariero. Dokazali bomo, čemu je razumevanje in obvladovanje veščin, kot je pisanja eseja tako pomembno za uspeh v šoli.

Digitalne veščine, ki jih naši otroci potrebujejo za prihodnost

Digitalne veščine, ki jih naši otroci potrebujejo za prihodnost

Učenje v digitalni dobi terja nekaj spretnosti, ki jih otroci potrebujejo za svojo prihodnost. Gre za več kot le klikanje, kar razložimo skozi razsežnosti digitalne pismenosti.

Zakaj brez empatije na spletu ne gre?

Zakaj brez empatije na spletu ne gre?

Empatija v spletnem izobraževanju je bistvena za ustvarjanje učinkovitega, uspešnega in človeškega učnega okolja. To dokazuje uspešna danska praksa od leta 1993.

Zakaj se otrok med počitnicami naj ne bi učil

Zakaj se otrok med počitnicami naj ne bi učil

Premalo obravnavane snovi na začetku šolskega leta, prenatrpan urnik pisanja testov in spraševanj pred počitnicami in prepogoste počitnice so dejanski vzroki za preobremenjenost in izgorelost učencev/dijakov.

Kako dvigneš oceno in si prislužiš spoštovanje

Kako dvigneš oceno in si prislužiš spoštovanje

Razkrivamo kjuč do višjega uspeha in dviga spoštovanja s pomočjo personaliziranega pristopa.