Digitalne veščine, ki jih naši otroci potrebujejo za prihodnost


Digitalne veščine, ki jih naši otroci potrebujejo za prihodnost

Pripravila: Brina Brigadir,  [čas branja: 2 min 30 sek]

Učenje v digitalni dobi terja nekaj spretnosti, ki jih otroci potrebujejo za svojo prihodnost. Gre za več kot le klikanje, kar razložimo skozi razsežnosti digitalne pismenosti.

Svet se spreminja z neverjetno hitrostjo. Tehnologija napreduje, družba se razvija, nove veščine pa postajajo vse pomembnejše. Ena izmed teh veščin je tudi digitalna pismenost, ki pri učencih ni več zgolj dodatna veščina, temveč ključni temelj za uspešno delovanje v sodobnem svetu, v katerem digitalna tehnologija prežema skoraj vse vidike življenja. Med tem, ko tradicionalna pismenost poudarja pomen branja in pisanja, digitalna pismenost razširja to zasnovo na razumevanje in uporabo tehnologije na način, ki omogoča ljudem, da se aktivno vključujejo v digitalno družbo.

Digitalna pismenost in digitalne pristojnosti

Digitalna pismenost je posameznikova temeljna zmožnost, da se znajde v digitalnem svetu. Zajema širok nabor veščin, ki so osnova za nadaljnji razvoj digitalnih kompetenc. Te se nanašajo na nabor znanj, veščin in stališč, potrebnih za učinkovito uporabo digitalnih tehnologij in orodij v različnih kontekstih, kot so delo, izobraževanje, vsakdanje življenje in družbena participacija. Digitalne kompetence niso omejene le na osnovno uporabo računalnika in interneta, temveč vključujejo tudi razumevanje digitalnih tehnologij, kritično in varno uporabo digitalnih orodij ter sposobnost uporabe digitalnih tehnologij za ustvarjanje, sodelovanje, reševanje problemov in učenje.

Obseg digitalnih kompetenc

V okviru digitalnih kompetenc je mogoče izpostaviti več ključnih področij, kot so:

1. Osnovna digitalna pismenost: poznavanje osnov delovanja računalnika in interneta ter sposobnost uporabe osnovnih digitalnih orodij, kot so urejevalniki besedil, preglednice, e-pošta in brskalniki.

2. Komunikacija in sodelovanje: Uporaba digitalnih tehnologij s komuniciranjem, sodelovanje in učinkovito delo v ekipah, vključno z uporabo socialnih medijev, orodij za sodelovanje in platform za spletna srečanja.

3. Digitalna varnost in zasebnost: Razumevanje tveganj in groženj v digitalnem svetu ter sposobnost zaščite lastne zasebnosti in varnosti na spletu.

4. Reševanje problemov: Uporaba digitalnih tehnologij za identifikacijo, analizo in reševanje problemov vključno z uporabo digitalnih orodij za zbiranje in analizo podatkov.

5. Kritično mišljenje: Sposobnost kritične ocene informacij in vsebin na spletu, vključno z razlikovanjem med zanesljivimi in nezanesljivimi viri.

Digitalna pismenost naših učencev

Digitalne tehnologije zagotovo prinašajo nove poklice in spreminjajo obstoječe. V kontekstu priprave učencev na prihodnost je tako razvoj digitalnih kompetenc nujen za zagotovitev ustreznih veščin za uspeh na delovnem mestu in v vsakdanu. Digitalno sposobna oseba namreč lažje in učinkoviteje dostopa do informacij, se lažje povezuje in deli svoje ideje ter zna poskrbeti za varnost v digitalnem okolju. Kot vidimo digitalne kompetence zajemajo tudi kritično mišljenje in razumevanje tveganj v digitalnem okolju. Ob poplavi podatkov in zlorab na spletu je prav zaradi tega razvoj digitalnih kompetenc pomemben tudi za varnost mladih.

Možnosti za izboljšanje

Učenci, ki razvijejo močne digitalne kompetence, bodo bolje opremljeni za prilagajanje spremembam in izkoristek priložnosti, ki jih digitalizacija prinaša. Izboljšanje digitalne pismenosti je neprekinjen proces, ki vključuje učenje in prilagajanje. Tega se zaveda tudi vlada, ki je sprejela strategijo Ministrstva za digitalno preobrazbo: Digitalna Slovenija 2030. V okviru strategije načrtujejo razvoj učnih programov, ki krepijo digitalne kompetence, tako da bodo ta znanja učenci pridobivali tudi v šoli.

V tem kontekstu se lahko navežemo tudi na moč in korist spletnih inštrukcij, ki učencem ne prinesejo le strokovnega znanja, vendar ga tudi posredno izobražujejo v digitalni pismenosti. Pri eTutee za potek inštrukcij uporabljamo video konferenčne aplikacije, whiteboarde in podobne aplikacije. Z udeležbo na naših inštrukcijah se tako učenci izurijo v uporabi teh aplikacij, ki jih lahko v prihodnje uporabijo za druge projekte v šoli ali življenju. Če o tem želite izvedeti več,  naročite BREZPLAČNI 15 min posvet. Skupaj bomo ugotovili, kaj otrok potrebuje in vam predstavili naš način dela za največji izkupiček znanja!

Naroči posvet