8 dejstev, ki jih niste vedeli o splošni maturi. 2. in 8. dejstvo, Vam bosta rešila življenje!


8 dejstev, ki jih niste vedeli o splošni maturi. 2. in 8. dejstvo, Vam bosta rešila življenje!
 1. Najvišji skupni dosežek pri posameznem predmetu je 100 %. Merila za pretvorbo točk v ocene so vsako leto v spomladanskem in jesenskem roku enaka. Ocenjuje se s klasično 5-stopenjsko lestvico, pri čemer je izpit uspešno opravljen, če je dosegel oceno vsaj zadostno 2.

 2. Na maturi obstaja tudi načelo pogojno pozitivne ocene. Po njem je kandidat pri predmetu skupnega dela mature (matematika, angleščina, slovenščina/italijanščina/madžarščina) ali pri predmetu izbirnega dela mature, ocenjen pozitivno, če je pri tem predmetu na osnovni ravni dosegel najmanj 80 % točk, potrebnih za pozitivno oceno in je pri vseh ostalih predmetih dosegel pozitivno oceno, pri vsaj dveh izmed ostalih pa najmanj oceno dobro 3.

 3. Splošni uspeh je izražen v točkah. Največ jih je možnih 34, če sta 2 predmeta opravljena tudi na višji ravni.

 4. Izjemni uspeh na maturi dosežejo t. i. “zlati maturanti”, če dosežejo vsaj 30 točk.

 5. Kandidat lahko oceno popravlja ali izboljšuje samo 1x. To velja za en ali več predmetov še 2 leti po prvem opravljanju splošne mature. Lahko izbere drugo raven zahtevnosti kot prvič in upošteva se boljša ocena.

 6. Kandidat, ki ima 3 pozitivne ocene, ima pravico negativne popravljati še 2 leti po prvem opravljanju splošne mature. Lahko izbere drugo raven zahtevnosti kot prvič in upošteva se boljša ocena.

 7. Rezultati splošne mature so objavljeni na šolah in spletni strani https://matura.ric.si, kjer si kandidati oceno ogleda s svojo šifro. Letos je to dne 10. julija 2023.

 8. Vsako leto imajo kandidati možnost vložiti elektronski pisni ugovor na oceno ali na način izračuna izpitne ocene ali obe vrsti ugovorov za posamezni predmet. E-vpogled v rezultate mature je mogoč več krat.

  Spomladanski rok: 3 dni, od 10. do 12. julija 2023. Ugovor je možno vložiti od 11. julija do vključno 14. julija 2022.

  Jesenski rok: 3 dni, od 16. do 19. septembra. Ugovor je možno vložiti od 16. do vključno 20. septembra (zaradi vmesne nedelje).

  Kako vložiti e-ugovor:

  Preko spletne aplikacije https://matura.ric.si v obliki pdf-datoteke. Do 14. julija je potrebno plačati tudi stroške (za vsak predmet posebej) ugovora na način izračuna izpitne ocene v višini 6,00 EUR oziroma v višini 33,00 EUR za ugovor na oceno, ali preko spletnega vmesnika predložiti potrdilo o prejemanju denarne pomoči. O ugovoru se odloča 60 dni po prejemu vloge in odločitev DK SM je dokončna.

  V kolikor vložite ugovor na oceno, ni potrebno vlagati ugovora na način izračuna izpitne ocene, saj se to izvede avtomatsko.

  Samo v primeru, da je ugovor sprejet in je določena nova ocena, se kandidatu vrne plačani pavšalni znesek za stroške ugovora.

  Več informacij o vložitvi e-ugovora najdete na sledeči povezavi

  RIC matura ugovor

V kolikor potrebujete pomoč strokovnjaka za e-vpogled in sestavo e-ugovora na oceno, smo vam pri eTutee na voljo kadarkoli na sledeči telefonski številki

064 20 90 60.

Ugovor lahko brez predhodnega klica naročiš tudi s klikom na spodnjo povezavo

NAROČI UGOVOR ZDAJ